USŁUGI

usługi

1. KSIĘGI RACHUNKOWE

- zakładanie ksiąg rachunkowych,
- tworzenie zasad obiegu dokumentacji w firmie,
- prowadzenie ksiąg rachunkowych dla Spółek prawa handlowego oraz osób prowadzących działalność gospodarczą,
- przygotowywanie wniosków o finansowanie zewnętrzne,
- przygotowywanie okresowych danych dla audytu bankowego,
- rozliczanie podatku VAT w tym export, WNT,WDT,
- prowadzenie rozliczeń nakładów inwestycyjnych, środków trwałych,
- wdrażanie na życzenie klienta oprogramowania finansowo-księgowego do firmy,
- sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,

2. KSIĄŻKI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

- wystawianie faktur w imieniu klienta,
- rozliczenia podatku VAT,
- rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych,
- sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,

3. RYCZAŁT, KARTA PODATKOWA

- obliczenie podatku, prowadzenie ewidencji zakupów,

4. KADRY I PŁACE

- przygotowywanie regulaminów pracy i wynagradzania,
- optymalizacja w zakresie wyboru właściwego systemu czasu pracy,
- naliczanie wynagrodzeń,
- rozliczanie czasu pracy w różnych systemach: podstawowy, zadaniowy, równoważny, zmianowy, dyżurów,
- przygotowywanie grafików dla pracowników,
- rozliczenia podatku dochodowego pracowników (PIT-11),
- rozliczenia z ZUS,
- rozliczenia PFRON,
- sprawozdania do GUS,

5. ROZLICZANIE DOTACJI UNIJNYCH

- przygotowywanie wniosków dotacyjnych,
- przygotowywanie wniosków o płatność,
- rozliczanie projektów refinansujących poniesione nakłady,
- rozliczanie projektów realizowanych z funduszy unijnych,

6. OBSŁUGA BHP

- kompleksowy nadzór nad obszarem bhp w firmie,
- dla stanowisk administracyjnych,
- robotniczych,
- zakładów produkcyjnych,

7. OBSŁUGA PRAWNA

Firma współpracuje od wielu lat z Kancelarią Radców Prawnych i Kancelarią Adwokacką.
Dzięki temu możemy natychmiast reagować na pojawiające się w firmach problemy.
Zakres usług to:
- opiniowanie prawne umów handlowych,
- doradztwo prawne i adwokackie,
- reprezentacja przed Sądami różnych instancji, w tym Sąd Pracy,
- audyt w zakresie dokumentacji pracowniczej firmy,

8. AUDYT KSIĘGOWY

- poprawność rozliczeń z ZUS,
- poprawność rozliczeń z US - obszar:
  podatek dochodowy od osób prawnych
  podatek dochodowy od osób fizycznych
  rozliczenia podatku vat

Na życzenie klienta istnieje możliwość pracy w siedzibie firmy zarówno na programach klienta jak i naszego biura.